Anticol

Żródło informacji o leku Anticol: Anticol – ulotka, cena, dawkowanie, opinie

ANTICOL

(Disulfiramum)
500 mg, tabletki

Jedna tabletka zawiera jako
substancję czynną: 500 mg disulfiramu
substancje pomocnicze: skrobie ziemniaczaną, polisorbat 80.

Opakowania
30 tabletek

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa SA
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Anticol i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Anticol
 3. Jak stosować lek Anticol
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Anticol
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Anticol i w jakim celu się go stosuje

Anticol zawiera disulfiram – inhibitor dehydrogenazy aldehydowej, enzymu przekształcającego aldehyd octowy (główny metabolit alkoholu etylowego) do kwasu octowego. Spożycie alkoholu etylowego w czasie stosowania leku Anticol prowadzi do wzrostu stężenia aldehydu octowego w organizmie i wystąpienia objawów zatrucia.
Do objawów tych należą: nudności, wymioty, tachykardia (uczucie kołatania serca), niedociśnienie, zawroty głowy, nagłe zaczerwienienie twarzy z uczuciem gorąca.
Lek stosuje się w leczeniu uzależnienia od alkoholu.

2. Zanim zastosuje się lek Anticol

Nie należy stosować leku Anticol w przypadku:

 • nadwrażliwości na disulfiram i tiokarbaminiany lub na dowolną substancję pomocniczą leku,
 • stanu upojenia alkoholowego, spożywania napojów zawierających alkohol etylowy lub stosowania preparatów zawierających alkohol w ciągu ostatnich 24 godzin,
 • niewydolności serca, choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego, uprzednio przebytej niewydolności obwodowej krążenia,
 • zaburzeń psychicznych, psychoz (z wyjątkiem przebytych ostrych psychoz alkoholowych), prób samobójczych w wywiadach.

Pacjent musi wyrazić zgodę na leczenie disulfiramem. Pod żadnym pozorem nie wolno podawać disulfiramu bez zgody pacjenta.

Zachować szczególną ostrożność stosując Anticol
u pacjentów: z chorobami układu oddechowego lub serca, cukrzycą, padaczką. Wystąpienie reakcji disulfiram – alkohol może pogłębić stopień zaawansowania tych chorób.
Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Podczas leczenia odwykowego oraz w ciągu tygodnia od zakończenia terapii obowiązuje zakaz picia napojów alkoholowych. Spożycie alkoholu w trakcie terapii disulfiramem może powodować wystąpienie objawów zagrażających życiu. Objawy nietolerancji alkoholu mogą wystąpić także po zastosowaniu płynów zawierających alkohol (np. płyny do płukania jamy ustnej, sosy, ocet, syropy przeciwkaszlowe, środki rozgrzewające, płyny po goleniu i inne kosmetyki).

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek.

Stosowanie leku Anticol u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
U pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby disulfiram należy stosować z zachowaniem ostrożności.

Ciąża
Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią
Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Jest mało prawdopodobne, aby lek wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.

 • Disulfiram nasila działanie: leków przeciwzakrzepowych, antypiryny, fenytoiny, chlordiazepoksydu i diazepamu. Badania przeprowadzone na zwierzętach wskazują na podobny wpływ na metabolizm petydyny, morfiny i amfetaminy.
 • Amitryptylina i chlorpromazyna mogą nasilać, a diazepam osłabiać objawy tzw. reakcji disulfiramowej.
 • Disulfiram hamuje reakcje utleniania i wydalanie ryfampicyny przez nerki.
 • Jednoczesne stosowanie izoniazydu i disulfiramu może wpływać na czynność ośrodkowego układu nerwowego i wywoływać zawroty głowy, zaburzenia koordynacji ruchów, drażliwość, bezsenność.
 • Metronidazol i disulfiram stosowane jednocześnie mogą wywołać stany dezorientacji
  i stany psychotyczne. Nie zaleca się równoczesnego stosowania tych leków.
 • Kontakt z organicznymi rozpuszczalnikami zawierającymi alkohol, aldehyd octowy, paraldehyd podczas terapii disulfiramem może wywołać reakcję disulfiramową.
 • Disulfiram może przedłużać czas działania alfentanilu.

3. Jak stosować lek Anticol

Anticol należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Podawanie leku można rozpocząć po co najmniej 24-godzinnym okresie abstynencji. Dawka początkowa zwykle wynosi 500 mg na dobę (1 tabl.). Tabletkę stosuje się raz na dobę rano lub w przypadku znacznego nasilenia efektu uspokajającego, wieczorem. Dawkę tę należy stosować zwykle przez 1 do 2 tygodni. Następnie podaje się dawkę podtrzymującą, która wynosi 250 mg na dobę (125 do 500 mg na dobę). Maksymalna dawka doustna wynosi 500 mg na dobę.
Czas trwania leczenia disulfiramem określa lekarz.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Anticol jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Anticol niż zalecana
odnotowano objawy ze strony ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, które ustępowały całkowicie – były to wymioty, senność, zmęczenie, apatia, ataksja (niezborność ruchów). Leczenie powinno być objawowe, zaleca się płukanie żołądka i obserwację pacjenta.
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Anticol może powodować działania niepożądane.
Może wystąpić senność, nudności, wymioty, metaliczny posmak lub smak czosnku w ustach, przemijająca impotencja, bóle głowy, pacjent może się łatwo męczyć. Jeśli działania niepożądane są nasilone można zmniejszyć dawkę leku.
W rzadkich przypadkach odnotowywano reakcje psychotyczne, w tym stany depresyjne, paranoiczne, schizofrenię, manię.
Odnotowywano skórne reakcje alergiczne, zapalenie nerwów obwodowych, uszkodzenie hepatocytów.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Anticol mogą wystąpić inne działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, także nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Anticol

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25oC. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Anticol po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

blog comments powered by Disqus


 jak oczycic organizm z toksyn?